Yenkarom Homestay, Birie Island, Batanta, Raja Ampat
Snonbepur Homestay, Pulau Dayan, Batanta, Raja Ampat
Familys Homestay, Pulau Rambau, Batanta, Raja Ampat
Marwes Homestay, Marandan Weser, Pulau Batanta, Raja Ampat
Rissen Homestay, Marandan Weser, Batanta, Raja Ampat
Gobi Signal Homestay, Yensawai, Batanta, Raja Ampat
Yenbeyar Homestay, Yensawai, Batanta, Raja Ampat
Biryei Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat