Waiwo Sau Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat
Iboryouh Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat
Biryei Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat
Boryomggung Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat
Kriss Iba Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat
Black Swiss Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat
Yenaduak Homestay, Pulau Birie, Batanta, Raja Ampat